- Revisionsfirma med fingeren på pulsen

Skatte- og Regnskabsnyt 2020-4

​Skatte- og Regnskabsnyt 2020-4


Nu skal hovedaktionærer selv indberette kontrollerede transaktioner til Skattestyrelsen

VIGTIGT: Hvis du er kapitalejer i et selskab, hvor du har bestemmende indflydelse, er der nogle nye regler du skal være særlig opmærksom på. Bestemmende indflydelse er primært hvor man ejer over 50% af aktierne i et selskab, eller råder over majoriteten af stemmeretten i selskabet.

Disse kapitalejere skal fremadrettet udfylde et skema om kontrollerede transaktioner, hvori man redegør overfor SKAT, hvilke transaktioner man har med selskabet og øvrige selskaber i koncernen.

Hvis du som kapitalejer selv laver din selvangivelse, skal du være særlig opmærksom på disse regler.

Tidligere har selskaber skulle oplyse om kontrollerede transaktioner, hvis de oversteg kr. 5 mio., men nu er reglerne ændret således at hvis man har transaktioner med sit hovedaktionærselskab, så skal man fremover udfylde et skema om kontrollerede transaktioner.

En lang række forhold mellem ejere og selskabet skal indberettes. Eksempler på kontrollerede transaktioner, som skal indberettes, er fx:

·​Hvor meget selskabets ejere får i løn eller udbytte

·​Hvis man sælger/køber aktiver mellem privat og selskabet, fx hvis man sælger sin bil til selskabet, eller omvendt

·​Hvis man får indtægt ved at udleje sin ejendom til selskabet

Oplysningerne til SKAT skal afgives på et særskilt skema for kontrollerede transaktioner: Du kan hente skemaet hos SKAT, blanket 05.021, på vores hjemmeside, eller kontakte din revisor.

Manglende indsendelse af skemaet for kontrollerede transaktioner medfører at selvangivelsen ikke er indsendt rettidigt.

Vi har i mange år været vant til at selvangivelsen kunne indberettes via SKAT´s TastSelv system. Skemaet for kontrollerede transaktioner skal udfyldes manuelt og vedhæftes selvangivelsen med indberetningen.

Såfremt I måtte have spørgsmål eller bemærkninger til ovennævnte, så ring eller mail til jeres revisor.

Med venlig hilsen

Bille & Buch-Andersen A/S

Revision og rådgivning

Holsbjergvej 31-33

2620 Albertslund

Tlf. 4343 8143

www.bba.dk

cid:image001.jpg@01CF693B.B50CB6D0

Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. Bille & Buch-Andersen påtager sig intet ansvar for tab nogen måtte lide som følge af handlinger eller undladelser baseret på publikationens indhold, ligesom Bille & Buch-Andersen ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl og mangler.

Skatte og Regnskabsnyt 2021-1
Læs her den seneste udgivelse af Skatte og Regnskabsnyt
Læs mere
Din revisor informerer 4. kvartal 2020
Læs her den seneste udgivelse af Din revisor informerer
Læs mere
Nyhed på vej.
Nyhed på vej.
Læs mere

Bestil et uforpligtende møde

Er du interesseret i et uforpligtende møde for at høre, hvad Bille & Buch-Andersen A/S kan gøre for dig og din virksomhed​?

Kontaktoplysninger​

Bille & Buch-Andersen A/S

Holsbjergvej 31-33, 2620 Albertslund

Find os på Google Maps

Telefon: 4343 8143

E-mail: info@bba.dk