- Revisionsfirma med fingeren på pulsen

DinRevisorInformerer

Se seneste numre af DinRevisorInformerer​ herunder.

Din revisor informerer 2. kvartal 2020

Dette nyhedsbrev indeholder artikler om:​

 • Det er ved at være tid til at indsende selvangivelsen – selv om afleveringsfristen er udsat. Læs tre små notitser, som giver dig tips og tricks.
 • ​Generalforsamling i flere former. Selskabsloven giver dig mulighed for at afholde generalforsamling med geografisk afstand.
 • Carsten Høiberg driver den familieejede virksomhed Copenhagen Sensor Technology og fortæller om, hvordan det er at gå fra at være it-medarbejder til at være administrerende direktør i samme virksomhed.
 • Skattestyrelsen kan nægte fradrag for svig. Det viser en nylig afgørelse fra Landsskatteretten.
 • ​I forhold til vennetjenester har du som udgangspunkt vide grænser for, hvornår du skal betale skat.
 • Vær opmærksom på udsatte frister for blandt andet betaling af moms og lønsumsafgift.​​

Din revisor informerer 1. kvartal 2020

​Dette nyhedsbrev indeholder artikler om:

 • Hvis du sælger varer via internettet, skal du allerede nu forberede dig på at anvende to-faktorgodkendelser ved online-betalinger. Du har frist til den 14. marts 2021.
 • Finansloven for 2020 skærper beskatningen på en række områder. Det er eksempelvis slut med forældrekøbslejligheder i virksomhedsordningen.
 • Martin Rasmussen ejer servicevirksomheden nem-HR og håndterer i den forbindelse 20.000 personers data. De nye GDPR-regler har betydet, at han har brugt en del kræfter på at leve op til den nye lovgivning.
 • En dansk tandlæge tog på studietur til Japan og lod sit selskab betale alle udgifter. En ny afgørelse i Landsskatteretten pålægger tandlægen at betale hele turen af egne midler, da studieturen ikke levede op til reglerne om, at sådanne ture skal have et solidt fagligt indhold.
 • Ulovlige lån er ren hvidvask. Der er stadig risiko for bøder og skattesmæk, når et selskabs ejere eller ledelse ulovligt låner penge i selskabet eller i øvrigt sammenblander den private økonomi med selskabets. Nu anses ulovlige lån desuden som hvidvask.

​​

Din revisor informerer tema nummer februar 2020

​Dette nyhedsbrev indeholder artikler om:

 • En it-sikkerhedsspecialist giver fire gode råd til, hvordan du kan bekæmpe hackerangreb.
 • En gennemgang af begreberne CEO fraud, phishing og ransomware, som alle tre er ubehagelige fænomener og kan volde mange it-problemer for såvel store som små virksomheder.
 • ​​Vigtigheden af at tage backup af kundekartoteker, kontrakter, regnskabsmæssige registreringer og andet data, som kan være kritiske at miste.
 • ​Sikker opbevaring af følsomme data indgår som en del af GDPR-reglerne. Læs om fem store faldgruber i forbindelse med GDPR.
 • ​ID Design og Taxa 4x35 er af Datatilsynet blevet anklaget for ikke at overholde GDPR-reglerne.

​Din revisor informerer 4. kvartal 2019

​Dette nyhedsbrev indeholder artikler om:

 

 • ​De nye feriepengeregler indebærer, at du for fremtiden skal opgøre hver enkelte medarbejders restferie.
 • Virksomheder kan få pålagt at føre elektronisk logbog over de beskæftigede i virksomheden. Virksomheder kan desuden blive pålagt at anvende et anerkendt lønsystem. Begge pålæg skal ses som et led i bekæmpelse af sort arbejde.
 • Husk den lange række af deadlines den 31. december. Du kan læse den opstillede huskeliste, som kan være god at gennemgå inden årets udgang.
 • ​Virksomheden Blue North, som gennem crowdfunding rejste en halv million kroner på to timer.
 • Tre trin til hurtigere betaling fra dine debitorer.
 • ​I serien om it-sikkerhed er turen denne gang kommet til kryptering af visse e-mails.​​

Din revisor informerer 3. kvartal 2019

Dette nyhedsbrev indeholder artikler om:

 • Det har stadig store konsekvenser, når selskabets ledelse eller kapitalejere ikke formår fuldstændigt at adskille privatøkonomi fra selskabets økonomi.
 • ​Du skal være opmærksom på de eventuelle konsekvenser, der er, hvis I overvejer at aflægge årsrapport efter de særlige mikroregler.
 • ​Det kan blive dyrt, hvis du ikke fører en effektiv kontrol af dine medarbejderes faktiske kørsel.
 • ​I serien om it-sikkerhed handler dette nummers artikel om offentligt wi-fi, som kan være gift for din it-sikkerhed.
 • Kim Jæger er iværksætter, og han fortæller om sine ambitiøse vækstplaner, udfordringer med forskellige toldsatser og om effektiv kreditorhåndtering.
 • En skattefri seniorpræmie på 30.000 kroner, hvis du forbliver på arbejdsmarkedet i et år efter din pensionsalder.
 • Hvis du er direktør i et selskab eller ejerleder i en personligt ejet virksomhed, er du som udgangspunkt ikke omfatter af de nye regler i ferieloven.​

Din revisor informerer 2. kvartal 2019​

Dette nyhedsbrev indeholder artikler om:


 • At det nu er slut med at stifte iværksætterselskaber. Eksisterende iværksætterselskaber skal enten omdannes eller lukkes ned.
 • ​Nu hedder det ikke længere selvangivelse, men oplysningsskema.
 • Fra den 1. januar 2019 er det muligt at opnå et investorfradrag ved investering i opstartsvirksomheder, dog under visse betingelser.
 • ​Vær opmærksom på økonomisk svindel i sommerferien. Nogle it-svindlere udnytter ferietiden til såkaldt CEO-fraud.
 • Nogle medarbejdergoder er skattefrie, og andre goder skal medarbejderne betale fuld skat af.
 • Den nye artikelserie om den nye ferielov, som træder i kraft i efteråret 2020. I den første artikel er fokus på overgangsordningen, som indledes den 1. september 2019.​

​​

Din revisor informerer 1. kvartal 2019

Dette nyhedsbrev indeholder artikler om:

​​

 • ​Fra den 1. juli 2019 skal du allerede afløfte moms på gavekort, når de bliver udstedt og ikke som tidligere, når de bliver indløst.
 • ​Årsregnskabsloven er ændret. Eksempelvis er det ikke længere tilladt at anvende den såkaldte nettometode, når en delvist indbetalt selskabskapital skal præsenteres i årsregnskabet. Samtidig giver ændringerne mulighed for at opgøre leasingkontrakter på en tredje måde i forhold til de to metoder, som hidtil har været gældende.​​
 • ​Webshops vinder mere og mere frem. Nanna Augustinus fra netbutikken Smartkidz.dk fortæller om vigtigheden af digital markedsføring af webshoppen, og at hun bruger mange kræfter på kundeservice.
 • En kendelse fra Landsskatteretten viser, at du kan risikere at blive beskattet af fri bil ved splitleasing.
 • Erhvervsstyrelsen er på vej med en ny standardkontoplan, som små selskaber kan anvende i bogføringen. ​

Din revisor informerer særnummer - februar 2019

Dette nyhedsbrev indeholder artikler om:

 • En virksomhedsejer fortæller om de store fordele, det har givet ham at anvende et eksternt firma til at håndtere debitorstyringen – det hele foregår digitalt.
 • Et online inkassosystem, hvor du selv kan drive inkassoprocessen.
 • ​​En virksomhed tilbyder kunderne et ordrestyringsværktøj, som ligger online. Her kan ordrene fra dine kunder styres og kobles sammen med en række øvrige relevante data.
 • ​Nogle af de trusler, som du kan blive ramt af i forbindelse med anvendelsen af teknologi.
 • ​Introduktion til en række tech-ord, som ofte bliver anvendt.

Din revisor informerer 4. kvartal 2018

Dette nyhedsbrev indeholder artikler om:

 • Når medarbejdere modtager en daglig avis, som er betalt af arbejdsgiveren, gælder en række vigtige skatteregler.
 • ​For de fleste virksomheder er regnskabsåret ved at gå på hæld. Brug årsregnskabet til andet end blot at indtaste det til Erhvervsstyrelsen. Du kan eksempelvis udregne nøgletal, som kan bruges i forhandlinger med banken om renten på kreditter og lån.
 • Husk den lange række af deadlines den 31. december. Du kan læse den opstillede huskeliste, som kan være god at gennemgå inden årets udgang.
 • Vær opmærksom på skatteregler for rejser og bespisning. Fradrag fra rejser og repræsentation har SKAT et skarpt øje til.
 • Mindst en gang om året skal virksomhedens varebeholdning optælles, og du skal vurdere, om nogle varers værdi skal nedskrives.

Din revisor informerer 3. kvartal 2018

Dette nyhedsbrev indeholder artikler om:

 • Der er formodentlig over en million hacker-angreb i Danmark årligt, og mindre virksomheder har ofte dårlig it-sikkerhed. Du og dine kollegaer skal blandt andet være opmærksomme på falske mails.
 • Som ejerleder i et selskab har du mulighed for at udlodde ekstraordinært udbytte, men vær opmærksom på selskabslovens regler.
 • Nye ejedomsvurderinger er på vej i 2019. De nye vurderinger vil sandsynligvis gøre forældrekøbslejligheder mindre gunstige, da de nye vurderinger formentlig vil være højere end de nugældende vurderinger.
 • ​Forskellen mellem kryptovalutaer og nationale valutaer er ganske markant. Kryptovalutaer udstedes ikke af en nationalbank og findes kun i digital form.
 • Du kan opnå store fordele ved at have en specialindrettet varevogn under tre tons på gule plader frem for papegøjeplader. Du kan eksempelvis køre ubegrænset til og fra arbejde uden skattemæssige konsekvenser.
 • Regeringen har fremsat et deleøkonomisk forslag, som giver skattelettelser ved udlejning af sommerhuse og boliger via Airbnb eller andre bureauer.

Din revisor informerer 2. kvartal 2018

Dette nyhedsbrev indeholder artikler om:

 • Husk at betale gevinstafgift, hvis din virksomhed afholder konkurrencer på eksempelvis Facebook.
 • Folketinget har vedtaget ændringer til selskabsloven. Det betyder blandt andet, at kapitalkravet til aktieselskaber falder fra 500.000 til 400.00 kroner. Ændringerne træder i kraft den 1. juli 2018.
 • Et iværksætter-team er på få år gået fra at være tre til 15 medarbejdere. De etablerede et interessentskab, hvor de tre stifere har hæftet både solidarisk og personligt.
 • ​Den nye ferielov gør det muligt at afholde sin ferie umiddelbart efter, at man har optjent feriepenge. De ny regler gælder fra 2020.
 • Med et nyt on-line værktøj kan du måle og sætte tal på den samfundsværdi, som din virksomhed skaber.
 • ​Selskabsloven indeholder nogle regler, som du skal overholde, når dit selskab udlodder udbytte til kapitalejerne.

Din revisor informerer 1. kvartal 2018

Dette nyhedsbrev indeholder artikler om:

 • ​Fire forskellige former for erklæringer på dit årsregnskab. Valget af erklæring kan være afgørende for, om du får lån i banken, kan forhandle en lav rente på din kassekredit eller hente den næste store ordre i hus.
 • ​En sms- og mail-tjeneste, som du kan aktivere i forbindelse med post i din digitale postkasse. Dermed kan du sikre dig, at du ikke overser vigtig digital post fra eksempelvis SKAT eller Erhvervsstyrelsen.
 • At det er blevet lettere at indberette din årsrapport i en ny version, hvis den tidligere indberettede årsrapport indeholdt væsentlige fejl eller mangler.
 • ​Medarbejdere behøver kun at betale kostpris, uden at det udløser skat, hvis de køber varer eller tjenesteydelser, som virksomheden udbyder til salg.
 • ​IPads og tablets er populære personalegoder, men medarbejdere kan som hovedregel ikke både have en arbejdsgiverbetalt pc og en tablet uden at blive beskattet. Kun hvis arbejdets karakter kræver det, kan medarbejdere have begge uden at skulle beskattes.

Din revisor informerer februar 2018

Dette nyhedsbrev indeholder artikler om:

 • ​Der er mange online regnskabsprogrammer på markedet, og det gælder om at vælge netop det program, som passer bedst til din virksomhed.
 • ​Den nye persondataforordning træder i kraft i maj 2018, og du skal være opmærksom på, hvad det betyder for jer. Eksempelvis indeholder de nye regler krav om dokumentation for jeres behandling af personlige data.
 • ​Du kan nu få adgang til et nyt online værktøj, hvor du kan trække en række selskaboplysninger om dine kunder og andre samarbejdspartnere.
 • Ved siden af temaet om digitalisering kan du læse om et særligt moms- og skattetjek, som netop har set dagens lys. Hvis du får gennemført dette tjek, vil du indgå i ordningens fordelspakke i forhold til SKAT. Tjekket sender samtidig et signal til omverden om, at du er en troværdig samarbejdspartner.
 • ​Hvis dit selskab har en bil-splitleasingaftale, skal du blandt andet være opmærksom på at overholde reglerne om kørselsregnskab.
Skatte- og Regnskabs nyt 2020-8
Læs her om den nye kompensations ordning
Læs mere
Din revisor informerer 2. kvartal 2020
Vi har fornøjelsen at uploade det nye nummer af DIN REVISOR INFORMERER, som på let og overskuelig vis giver værdifuld viden om økonomi og fortæller om nye regler og tiltag inden for økonomi, regnskab, revision og skat.
Læs mere
Skatte- og Regnskabsnyt 2020-7
Læs her om Indberetningsfrister i forbindelse med Covid-19
Læs mere

Bestil et uforpligtende møde

Er du interesseret i et uforpligtende møde for at høre, hvad Bille & Buch-Andersen A/S kan gøre for dig og din virksomhed​?

Kontaktoplysninger​

Bille & Buch-Andersen A/S

Holsbjergvej 31-33, 2620 Albertslund

Find os på Google Maps

Telefon: 4343 8143

E-mail: info@bba.dk