✓ 22 engagerede medarbejdere        ✓ Høje faglige kompetencer        ✓ +20 års erfaring

​Telefon: 43 43 81 43 | E-mail: info@bba.dk

Skatte- og Regnskabsnyt 2018-9

Den nye ferielov og betydningen for regnskabsaflæggelsen

Den nye ferielov, der starter 1. september 2020, vil have regnskabsmæssig betydning for de regn-skabsår, der afsluttes efter den 31. august 2019. Dette vil have betydning for bl.a. den regnskabs-mæssige behandling af feriepengeforpligtelsen.

Feriepengeforpligtelsen er udtryk for den fremtidige lønudbetaling til de ansatte, når disse afholder ferie mv, uden at virksomheden modtager en modydelse for lønudbetalingen. Et årsregnskab aflægges som udgangspunkt med fortsat drift for øje (going concern), og feriepengeforpligtelsen har således til hensigt at estimere de fremtidige lønudbetalinger under ferie.

Der er 2 metoder til opgørelse af den regnskabsmæssige feriepengeforpligtelse: 1/den summariske metode og 2/ den konkrete metode.

Den summariske metode tager udgangspunkt i medarbejdernes samlede bruttoløn og opgøres ved brug af en fast gennemsnitlig procentsats, der er et udtryk for det gennemsnitlige antal dage med ferie mv, som de ansatte er berettiget til på balancedagen. Metoden er ofte anvendt, da den er nem at administrere, og den betegnes også som den skattemæssige metode, idet procentsatserne er fastsat af SKAT.

Den konkrete metode tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders faktiske antal optjente feriedage inkl. restferiedage på balancedagen.

Begge de ovenfor nævnte metoder kan fortsat anvendes ved regnskabsafslutninger frem til og med 31. august 2019.

Men fra ikrafttræden af den nye ferielov skal virksomhederne holde styr på optjent og afholdt samtidighedsferie for den enkelte medarbejder. Og dette kræver således at specifik beregning og hver enkelt medarbejder. Den summariske metode kan derfor ikke længere anvendes fra dette tidspunkt.

Fra den 1. september 2019 skal virksomhederne derfor beregne og afsætte skyldige feriemidler fra overgangsordningens ikrafttræden. De skyldige feriemidler optjenes af de ansatte i overgangs-perioden, 1. september 2019 – 31. august 2020, og virksomhederne skal indberette de skyldige feriemidler til ”Lønmodtagernes fond for tilgodehavende feriemidler” for hver ansat.

Første indberetning til fonden skal ske senest den 31/12 2020, og beløb som ikke er indbetalt skal herefter årligt indberettes til fonden og indekseres med den gennemsnitlige lønstigning, som af Beskæftigelsesministeriet skønnes at udgøre 3 % pr. år.

Beregning af feriepenge for regnskaber pr. 31/12 2018: Der ændres ikke i opgørelsen af skyldige feriepenge pr. 31/12 2018.

Beregning af feriepenge for regnskaber pr. 30/6 2019: Der ændres ikke i opgørelsen af skyldige feriepenge pr. 30/6 2019.

Beregning af feriepenge for regnskaber pr. 31/12 2019: Virksomheder med afslutning 31/12 2019 skal indregne følgende forpligtelser i regnskabet: 1/ skyldige feriepenge optjent 1/1 – 31/8 2019 samt eventuelt restferie fra optjeningsåret 2018 og 2/ skyldige feriemidler optjent 1/9 – 31/12 2019 (overgangsperioden).

Beregning af feriepenge for regnskaber pr. 31/12 2020: Virksomheder med afslutning 31/12 2020 skal indregne følgende forpligtelser i regnskabet: 1/ skyldige feriepenge vedrørende optjent, ikke-afholdt samtidighedsferie (inkl. eventuelle overførte restferiedage fra gammel ferieordning) og 2/ skyldige feriemidler optjent i hele overgangsperioden 1/9 2019 – 31/8 2020 (såfremt de ikke allerede er afregnet overfor ”Lønmodtagernes fond for tilgodehavende feriemidler”).

Den nye måde at opgøre de skyldige feriemidler på skyldes således en ændring i Ferieloven, og den vil som udgangspunkt ikke medføre øgede omkostninger eller hensættelser for den enkelte virksomhed.

Den væsentligste ændring for den enkelte virksomhed vil være, at feriepengeforpligtelserne fremover skal opgøres pr. medarbejder, i stedet for den summariske metode, hvilket blot betyder at bogføringen på statusdagen fremover vil afspejle feriepengeforpligtelsen mere nøjagtigt end det har været tilfældet tidligere.NYHEDSBREV​

Få informatiom om moms og skat​

Med BBA's nyhedsbreve får du de vigtigste nyheder om fx. skat og moms og andet relevant nyt direkte i din indbakke. Nyhedsbrevene er naturligvis gratis og uforpligtende, og hvis du fortryder din tilmelding, kan du ligeledes afmelde det via nedenstående formular.

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

FIRMAINFO​

Bille & Buch-Andersen A/S​

CVR 18282046

KONTAKT​

Telefon: 43 43 81 43

E-mail: info@bba.dk

Bille & Buch Andersen A⁄S
Holsbjergvej 31-33
2620 Albertslund
Tlf.: 43438143
CVR: 18282046
bej@bba.dk