✓ 22 engagerede medarbejdere        ✓ Høje faglige kompetencer        ✓ +20 års erfaring

​Telefon: 43 43 81 43 | E-mail: info@bba.dk

Skatte og regnskabsnyt 2018-4

Skatte og regnskabsnyt 2018 - 4

VIGTIG AFGØRELSE: Ny afgørelse om beskatningsgrundlaget ved fri bil


Når man opgør værdien af fri bil skal beskatningsgrundlaget tage udgangspunkt i nyvognsprisen, når bilen har været indregistreret i under 36 måneder. SKAT har offentliggjort en dom, hvor begrebet ”nyvognsprisen” er behandlet, og den viser at man skal forholde sig kritisk til det beskatningsgrundlag, som oplyses ved erhvervelse af en bil som benyttes som fri bil.

Byretten i Roskilde har i SKM 2018.331 stadfæstet Landsskatterettens afgørelse angående fortolkningen af begrebet ”nyvognsprisen” i forhold til hvilken værdi man skal anvende ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget for beregningen af fri bil.

I den pågældende sag havde skatteyderen, via sit selskab, købt en Mercedes Benz E350, og anvendt denne som fri bil. Inden hans selskab købte bilen, havde bilforhandleren købt bilen fra importøren, og bilforhandleren havde stillet bilen til rådighed for en af bilforhandlerens medarbejdere. Som grundlag for fri bil var anvendt en ”kundepris” på kr. 467.072, som også var anvendt ved afgiftsberigtigelsen.

Forhandleren solgte bilen til skatteyderens selskab for kr. 860.000, og på det tidspunkt havde bilen kørt 24.000 km. Skatteyderen blev ved købet oplyst at beskatningsgrundlaget udgjorde kr. 467.072, som var det beløb der var anvendt ved afgiftsberigtigelsen. SKAT vurderede dog at nyvognsprisen skulle fastsættes til anskaffelsesprisen på kr. 860.000, og altså ikke den værdi forhandleren havde anvendt ved afgiftsberigtigelsen.

Byretten i Roskilde anførte at begrebet ”nyvognsprisen” må forstås som den pris, en slutbruger skulle betale hos en forhandler ved erhvervelse af køretøjet som nyt. SKAT har endvidere anført i sagen, at prisen på kr. 860.000, mere end 1 år efter at bilen første gang blev indregistreret, formentlig har været udtryk for, at bilen har været mere end 1 mio. kr. værd på indregistreringstidspunktet, men at der ved fastsættelse af værdien er taget højde for nedslag af evt. eftermonteret udstyr.

Dommen viser at det er vigtigt at være kritisk overfor det beskatningsgrundlag der oplyses fra forhandleren. Det er skatteyderen / selskabet, som i sidste ende skal dokumentere beskatningsgrundlaget overfor SKAT.

Såfremt I måtte have spørgsmål eller bemærkninger til ovennævnte, så ring eller mail til Jeres revisor.

Med venlig hilsen

Bille & Buch-Andersen A/S

Revision og rådgivning

Holsbjergvej 31-33

2620 Albertslund

Tlf. 4343 8143

www.bba.dk

Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. Bille & Buch-Andersen påtager sig intet ansvar for tab nogen måtte lide som følge af handlinger eller undladelser baseret på publikationens indhold, ligesom Bille & Buch-Andersen ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl og mangler.


Skatte- og regnskabsnyt 2019-4
Iværksætterselskaber afskaffes. Hvad er lovlige svinkeærinder i en varebil. Får svarerne i artiklen.
Læs hele nyheden

NYHEDSBREV​

Få informatiom om moms og skat​

Med BBA's nyhedsbreve får du de vigtigste nyheder om fx. skat og moms og andet relevant nyt direkte i din indbakke. Nyhedsbrevene er naturligvis gratis og uforpligtende, og hvis du fortryder din tilmelding, kan du ligeledes afmelde det via nedenstående formular.

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

FIRMAINFO​

Bille & Buch-Andersen A/S​

CVR 18282046

KONTAKT​

Telefon: 43 43 81 43

E-mail: info@bba.dk

Bille & Buch Andersen A⁄S
Holsbjergvej 31-33
2620 Albertslund
Tlf.: 43438143
CVR: 18282046
bej@bba.dk