✓ 22 engagerede medarbejdere        ✓ Høje faglige kompetencer        ✓ +20 års erfaring

​Telefon: 43 43 81 43 | E-mail: info@bba.dk

Skatte og Regnskabsnyt 2018-1

Bitcoins – skatteregler for personer

Der har været en stigende interesse omkring Bitcoins på det seneste, med store kursstigninger og kursfald, og indtil videre er eneste praksis et bindende svar fra 2014, men det forventes at SKAT kommer med mere klare regler i 2018.

Bitcoins er en kryptovaluta, og styres ikke af en central institution. Den blev opfundet med henblik på at fungere som et betalingsmiddel, men med de seneste kursudsving er flere personer begyndt at spekulere i valutaen.

SKAT har i et bindende svar fra 2014 udtalt at Bitcoins ikke anses for at være en officiel valuta, og derfor som udgangspunkt ikke er omfattet kursgevinstloven og reglerne om fremmed valuta. SKAT har dog ikke udelukket at handel med Bitcoins kan være så systematisk og professionel, at det udgør spekulation / næring. SKAT udelukker heller ikke, at handel med Bitcoins kan klassificeres som hobbyvirksomhed, hvor der således ikke er fradrag for tab.

For privatpersoner betyder dette, at den skattemæssige behandling derfor kan komme til at afhænge af hvorledes brugen af Bitcoins udvikler sig, og hvilken praksis der kommer på området.

Indtil da har SKAT udmeldt at privates beholdning af Bitcoins ikke påvirker den skattepligtige indkomst, men med udviklingen der har været på det seneste omkring Bitcoins må det forventes, at der alene er tale om privates forventelige beholdninger, der er skattefri. Det vil sige, beholdninger, som man bruger som betalingsmiddel for private køb eller beholdninger, som oprindeligt er anskaffet af interesse, og ikke som spekulation.

Der er dog i dag hjemmel til beskatning i lovgivningen, når den pågældende genstand er købt med henblik på fortjeneste eller som erhvervsmæssig virksomhed, spekulation eller næring.

Den skattemæssige behandling af Bitcoins for personer vil således afhænge af en udmelding fra SKAT, som kan præcisere hvad en kryptovaluta er, og hvorledes den skattemæssigt behandles i de forskellige tilfælde.

Husk indberetning ved køb af børsnoterede aktier m.v.

Landsskatteretten har i en afgørelse fra 2017 konkluderet at en fysisk person ikke har fradrag for tab på børsnoterede aktier. Årsagen er at SKAT ikke har modtaget oplysninger om købet af aktierne. Reglen er derfor vigtig at vide idet mange personer i dag handler aktier både i Danmark og i udlandet.

Personer er skattepligtige af gevinster på børsnoterede aktier og tab kan som udgangspunkt modregnes i gevinster og udbytter på aktier i samme kategori. Dog er fradrag betinget af at SKAT har modtaget oplysninger om købspris og tidspunkt på de pågældende aktier, inden udløbet af selvangivelsesfristen for året hvor de er købt. Begrænsningen påvirker kun hvis der er tab, og gevinster bliver altid beskattet.

Sælger en person således aktier i et indkomstår med en gevinst på kr. 200 og sælger en anden aktie med et tab på kr. 200, vil personen kunne risikere at gevinsten på kr. 200 bliver beskattet, selvom der netto er realiseret en gevinst på kr. 0. Tilsvarende regler gælder når personer køber investeringsforeningsbeviser mv.

Danske banker indberetter typisk selv aktiekøb til SKAT, men køber man aktier gennem udenlandske banker vil dette som udgangspunkt ikke være tilfældet, da disse ikke indberetter til SKAT.

Det er derfor særligt vigtigt for personer som handler aktier via udenlandske banker, at være opmærksom på at få indberettet aktiekøbene til SKAT inden selvangivelsesfristen for anskaffelsesåret.

Afgørelsen viser derfor at det er vigtigt for personer at de foretager korrekt indberetninger ved køb af børsnoterede aktier m.v., herunder ved tilflytning til Danmark. Personer bør derfor kontrollere om køb af børsnoterede aktier m.v. er indberettet korrekt til SKAT, inden selvangivelsesfristen for anskaffelsesåret, uanset om der er købt danske eller udenlandske aktier, herunder uanset om disse ligger i et dansk eller udenlandsk depot.

Ændring af selskabsloven på vej

Erhvervsstyrelsen har udsendt et udkast i høring vedrørende forslag om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder samt lov om erhvervsdrivende fonde.

Lovforslaget forventes at kunne træde i kraft den 1/7 2018 hvis det bliver vedtaget.

Det indeholder blandt andet forslag om at nedsætte minimumskapitalkravet for aktieselskabet til kr. 400.000, fra kr. 500.000 i dag, hvilket også vil medføre at aktieselskaber, som i dag har en selskabskapital på fx kr. 500.000, vil have mulighed for at nedsætte kapitalen til kr. 400.000. Det bliver derved også lettere for anpartsselskaber at blive omdannet til aktieselskaber, idet kapitalkravet er reduceret med kr. 100.000.

I forbindelse med registret for reelle ejere, hvor indberetningsfristen var den 1/12 2017, er der fra Erhvervsstyrelsen lagt op til følgende to ændringer:

Den første ændring er at der allerede ved stiftelsen af et selskab skal registreres de reelle ejere. Dette er ikke muligt i dag, idet selskab først skal stiftes, før der kan ske registrering af reelle ejere.

Den anden ændring som foreslås, er at Erhvervsstyrelsen skal have mulighed for at sende et selskab til tvangsopløsning, hvis der ikke er sket registrering af reelle ejere. Denne mulighed har Erhvervsstyrelsen ikke i dag, og såfremt lovforslaget bliver vedtaget i sin nuværende form, det må derfor forventes, at Erhvervsstyrelsen i sidste ende vil gøre brug af denne mulighed, sammen med muligheden for at pålægge de enkelte ledelsesmedlemmer tvangsbøder, indtil der sker indberetning til registreret over reelle ejere.

De nye regler kommer til at gælde for både selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder samt lov om erhvervsdrivende fonde.

Endelig omfatter lovforslaget en mulighed for at omdanne virksomheder med begrænset ansvar (V.M.B.A.) til aktieselskaber. I dag kan dette kun lade sig gøre for andelsselskaber/andelsforeninger med begrænset ansvar. Dette vil kunne være relevant for fx selskaber med begrænset ansvar (S.M.B.A.) og foreninger med begrænset ansvar, som i dag ikke kan omdannes direkte til et aktieselskab, men først skal omdannes til andelsselskab eller andelsforening med begrænset ansvar.

Såfremt I måtte have spørgsmål eller bemærkninger til ovennævnte, så ring eller mail til Jeres revisor.

Med venlig hilsen

Bille & Buch-Andersen A/S

Revision og rådgivning

Holsbjergvej 31-33

2620 Albertslund

Tlf. 4343 8143

www.bba.dk

Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. Bille & Buch-Andersen påtager sig intet ansvar for tab nogen måtte lide som følge af handlinger eller undladelser baseret på publikationens indhold, ligesom Bille & Buch-Andersen ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl og mangler.

Invitation til bogholder kursus
Brush up til bogholdere vedr. årsafslutning af regnskabet
Læs hele nyheden

NYHEDSBREV​

Få informatiom om moms og skat​

Med BBA's nyhedsbreve får du de vigtigste nyheder om fx. skat og moms og andet relevant nyt direkte i din indbakke. Nyhedsbrevene er naturligvis gratis og uforpligtende, og hvis du fortryder din tilmelding, kan du ligeledes afmelde det via nedenstående formular.

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

FIRMAINFO​

Bille & Buch-Andersen A/S​

CVR 18282046

KONTAKT​

Telefon: 43 43 81 43

E-mail: info@bba.dk

Bille & Buch Andersen A⁄S
Holsbjergvej 31-33
2620 Albertslund
Tlf.: 43438143
CVR: 18282046
bej@bba.dk