- Revisionsfirma med fingeren på pulsen

Skatte- og Regnskabs nyt 2020-8

2020-8​


Kompensationsordning for faste omkostninger forlænges


Kompensationsordningen for faste omkostninger udløb den 8. juli 2020 og blev erstattet af en ordning for faste omkostninger til virksomheder, som fortsat efter den 8. juli 2020 var hårdt ramt af restriktionerne fra COVID-19.


Den nye ordning var gældende for perioden 9. juli - 31. august 2020, og den bliver nu forlænget til og med den 31. oktober 2020.


Endvidere er aftalt en række forbedringer, som har betydning for underleverandører til aflyste arrangementer, underleverandører til tvangslukkede virksomheder, virksomheder med udenlandske kunder samt natklubber og diskoteker, som stadigvæk har forbud mod åbning.


Den nye kompensationsordning for faste omkostninger omfatter nu perioden 9. juli – 31. oktober 2020 og skal kompensere virksomheder, som er særligt hårdt ramt af en eller flere af følgende restriktioner:


  • Forbud mod at holde åbent
  • Forsamlingsforbud på over 500 personer​
  • Grænselukninger
  • Udenrigsministeriets rejsevejledning


Følgende forbedringer til ordningen er aftalt:


1/ Lempelse af adgangskrav om andel af omsætning fra udenlandske kunder:

  • ​Kravet om, at mindst halvdelen af virksomhedens omsætning i perioden juli – august 2019 kom fra udenlandske kunder eller rejser til restriktionsramte destinationer udgår.​

2/ Øget adgang til kompensation for underleverandører til aflyste arrangementer:

  • ​Det enkelte arrangements karakter bliver bestemmende for underleverandørens mulighed for at opnå kompensation i den forlængede ordning. Dermed vil det være muligt at opnå kompensation for virksomheder, uanset at arrangøren eksempelvis er en kommune. Det vil være til gavn for underleverandører af fx lyd og lys, der leverer til arrangementer, som er planlagt af kommuner eller andre offentlige aktører.

3/ Øget adgang til kompensation for nedskrivninger for virksomheder med forbud mod at holde åbent:

  • ​Der kommer en mulighed for, at natklubber, diskoteker og lignende kan få kompensation for varer, som kommer til at udløbe i den forlængede kompensationsperiode. Dette kan fx være øl og sodavand mv.​

4/ Adgang til kompensationsordning for faste omkostninger for leverandører til virksomheder der er tvangslukkede:

  • Der bliver mulighed for kompensation for faste omkostninger til underleverandører til virksomheder, der har åbningsforbud. Det betyder at virksomheder, der leverer varer og ydelser til​ natklubber mv, som indirekte rammes af forbuddet, vil kunne kompenseres for en del af deres faste omkostninger.


Såfremt I måtte have spørgsmål eller bemærkninger til ovennævnte, så ring eller mail til jeres revisor.

Med venlig hilsen

Bille & Buch-Andersen A/S

Revision og rådgivning

Holsbjergvej 31-33

2620 Albertslund

Tlf. 4343 8143

www.bba.dk

cid:image001.jpg@01CF693B.B50CB6D0

Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. Bille & Buch-Andersen påtager sig intet ansvar for tab nogen måtte lide som følge af handlinger eller undladelser baseret på publikationens indhold, ligesom Bille & Buch-Andersen ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl og mangler.​

Din revisor informerer 3. kvartal 2020
Læs her den seneste udgivelse af Din Revisor Informerer
Læs mere
Nyhed på vej.
Nyhed på vej.
Læs mere
Nyhed på vej.
Nyhed på vej.
Læs mere

Bestil et uforpligtende møde

Er du interesseret i et uforpligtende møde for at høre, hvad Bille & Buch-Andersen A/S kan gøre for dig og din virksomhed​?

Kontaktoplysninger​

Bille & Buch-Andersen A/S

Holsbjergvej 31-33, 2620 Albertslund

Find os på Google Maps

Telefon: 4343 8143

E-mail: info@bba.dk