- Revisionsfirma med fingeren på pulsen

Skatte- og Regnskabsnyt 2020-7

Indberetningsfrister i forbindelse med Covid-19


I forhold til Covid-19 er der en række indberetningsfrister mv der skal holdes styr på. Det vedrører i første omgang fristerne for ansøgning om kompensation fra de forskellige hjælpepakker. Derudover er en række indberetningsfrister mv udskudt som følge af den nuværende Covid-19 situation. Herunder bl.a. indberetningsfristerne for årsrapporter og selvangivelser, betalingsfristerne for A-skat, AM-bidrag og B-skat samt indberetnings- og betalingsfristerne for moms og afgifter.


Dette har også betydning for mulighederne for afstemning af virksomhedernes gæld til SKAT. På skattekontoens saldo fremgår nemlig ikke de indberetninger, som grundet de ændrede frister ikke er forfaldne på opgørelsestidspunktet. Disse indberetninger står angivet nederst i vinduet for skattekontoen som fremtidige posteringer, når søgningen på skattekontoen sker gennem menupunktet ”Kontostatus” på virksomhedens profil på www.skat.dk.


Frister for ansøgning om hjælpepakker:

Lønkompensation for lønmodtagere

Virksomheder som står over for at skulle varsle afskedigelser for minimum 30% af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Åben for ansøgning (kun for perioden til og med 8. juli)

Frist: 30. juli 2020

Kompensation for selvstændige

Selvstændige erhvervsdrivende med højst 25 fuldtidsansatte, mindst 30% nedgang i omsætningen og en tidligere omsætning på mindst tkr. 10 i gennemsnit pr. måned.

Åben for ansøgning

Frist: 31. august 2020

Kompensation for faste udgifter

Virksomheder der er ramt af forbud og skal lukke, vil blive kompenseret 100% for faste udgifter, mens øvrige kan blive kompenseret 25%, 50% eller 80% afhængig af omsætningsnedgangen (hvis 35% eller derover).

Åben for ansøgning

Frist: 31. august 2020

Kompensation for aflysning af arrangementer

Kompensation for arrangører, som har måttet aflyse, udskyde eller væsentligt ændre arrangementer med over 350 deltagere.

Åben for ansøgning

Frist: 31. december 2020

Kompensation for freelancere med både A- og B-indkomst

Freelancere med mindst 30% nedgang i indkomsten og en tidligere indkomst på mindst tkr. 10 i gennemsnit pr. måned

Åben for ansøgning

Frist: 31. august 2020

Kompensation til rejseudbydere (Rejsegarantifonden)

Rejseselskaber kan få dækket deres omkostninger i forbindelse med aflyste rejser.

Åben for ansøgning (kun for periode 1)

Frist: 31. maj 2020

Hjælpepakker på kulturområdet:

Kunststøtteordning

Ordningen svarer til kompensation for selvstændige og kan udgøre op til tkr. 23 pr. måned fra 9. marts til 8. juli 2020

Åben for ansøgning

Frist: 8. juli 2020

Kompensation til selvejende kulturinstitutioner mv.

Selvejende institutioner, organisationer mv. på kulturområdet, som i dag modtager 50% eller mere i offentlige tilskud, vil kunne søge kompensation for faste omkostninger samt for lønudgifter til fast personale.

Åben for ansøgning

Kompensation til højskoler

Kompensation for op til 90% af den tabte deltagerbetaling for perioden 9. marts til 8. juli 2020.

Åben for ansøgning

Frist: 6. august 2020

Kompensation til aftenskoler

Kompensation for op til 90% af den tabte deltagerbetaling for perioden 9. marts til 8. juli 2020.

Åben for ansøgning

Frist: 6. august 2020

Kompensation til folkeuniversiteter

Kompensation for op til 90% af den tabte deltagerbetaling for perioden 9. marts til 8. juli 2020.

Åben for ansøgning

Frist: 6. august 2020

Kompensation for daghøjskoler

Kompensation for op til 90% af den tabte deltagerbetaling for perioden 9. marts til 8. juli 2020.

Åben for ansøgning

Frist: 6. august 2020

Kompensation for medievirksomheders tab af annonceindtægter

Medievirksomheder der oplever mindst 30% nedgang i annonceomsætningen, kan få kompensation.

Åben for ansøgning

Frist: 29. juni 2020

Kompensation for landsindsamlinger

Kompensation for landsindsamlinger der skulle have været afviklet i perioden 1. – 31. marts 2020.

Åben for ansøgning

Frist: 1. oktober 2020

Kompensation til lokale idræts- og spejderforeninger

Tilskud fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 500 deltagere.

Åben for ansøgning

Forskellige frister

Kompensation til arrangører på kulturområdet

For arrangører på kultur- og idrætsområdet, der modtager mere end 50% i offentligt driftstilskud, og som ikke kan modtage støtte fra de øvrige hjælpepakker.

Åben for ansøgning

Kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner

For særligt nødlidende kulturinstitutioner samt kulturinstitutioner, som falder uden for de øvrige hjælpepakker.

Åben for ansøgning

Frist: 1. september 2020

Årsrapporter til Erhvervsstyrelsen (udskydelse af indberetningsfristen):

Balancedag

Oprindelig indberetningsfrist

Ny udskudt indberetningsfrist

31. oktober 2019

31. marts 2020

30. juni 2020

30. november 2019

30. april 2020

31. juli 2020

31. december 2019

31. maj 2020

31. august 2020

31. januar 2020

30. juni 2020

30. september 2020

29. februar 2020

31. juli 2020

31. oktober 2020

31. marts 2020

31. august 2020

30. november 2020

30. april 2020

30. september 2020

31. december 2020

A-skat og AM-bidrag (udskydelse af betalingsfristerne):

Afregningsperiode

Oprindelig betalingsfrist

Ny udskudt betalingsfrist

April 2020

11. maj 2020

10. september 2020

Maj 2020

10. juni 2020

12. oktober 2020

Juni 2020

10. juli 2020

10. november 2020

Juli 2020

10. august 2020

10. august 2020 (uændret)

August 2020

10. september 2020

29. januar 2021

September 2020

12. oktober 2020

31. marts 2021

Oktober 2020

10. november 2020

31. maj 2021

Store virksomheder:

Afregningsperiode

Oprindelig betalingsfrist

Ny udskudt betalingsfrist

April 2020

30. april 2020

31. august 2020

Maj 2020

29. maj 2020

30. september 2020

Juni 2020

30. juni 2020

30. oktober 2020

Juli 2020

31. juli 2020

31. juli 2020 (uændret)

August 2020

31. august 2020

15. januar 2021

September 2020

30. september 2020

16. marts 2021

Oktober 2020

30. oktober 2020

17. maj 2021

B-skat (udskydelse af betalingsfristerne):

Afregningsperiode

Oprindelig betalingsfrist

Ny udskudt betalingsfrist

April 2020

20. april 2020

22. juni 2020

Maj 2020

20. maj 2020

21. december 2020

Halvårsmoms (udskydelse af betalings- og indberetningsfristerne):

Afregningsperiode

Oprindelig betalings- og indberetningsfrist

Ny udskudt betalings- og indberetningsfrist

1. januar – 30. juni 2020

1. september 2020

1. marts 2021

1. juli – 31. december 2020

1. marts 2021

1. marts 2021 (uændret)

Kvartalsmoms (udskydelse af betalings- og indberetningsfristerne):

Afregningsperiode

Oprindelig betalings- og indberetningsfrist

Ny udskudt betalingsfrist

1. januar – 31. marts 2020

2. juni 2020

1. september 2020

1. april – 30. juni 2020

1. september 2020

1. september 2020 (uændret)

1. juli – 30. september 2020

1. december 2020

1. marts 2021

1. oktober – 31. december 2020

1. marts 2021

1. marts 2021 (uændret)

Månedsmoms (udskydelse af betalings- og indberetningsfristerne):

Afregningsperiode

Oprindelig betalings- og indberetningsfrist

Ny udskudt betalingsfrist

Marts 2020

27. april 2020

25. maj 2020

April 2020

25. maj 2020

25. juni 2020

Maj 2020

25. juni 2020

27. juli 2020

Juni 2020

17. august 2020

17. august (uændret)

Juli 2020

25. august 2020

9. september 2020

August 2020

25. september 2020

2. oktober 2020

Lønsumsafgift (udskydelse af betalings- og indberetningsfristerne):

Afregningsperiode

Oprindelig betalings- og indberetningsfrist

Ny udskudt betalings- og indberetningsfrist

1. april - 30. juni 2020

15. juli 2020

1. september 2020

1. juli – 30. september 2020

15. oktober 2020

16. november 2020

Såfremt I måtte have spørgsmål eller bemærkninger til ovennævnte, så ring eller mail til jeres revisor.

Med venlig hilsen

Bille & Buch-Andersen A/S

Revision og rådgivning

Holsbjergvej 31-33

2620 Albertslund

Tlf. 4343 8143

www.bba.dk


Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. Bille & Buch-Andersen påtager sig intet ansvar for tab nogen måtte lide som følge af handlinger eller undladelser baseret på publikationens indhold, ligesom Bille & Buch-Andersen ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl og mangler.

Din revisor informerer 3. kvartal 2020
Læs her den seneste udgivelse af Din Revisor Informerer
Læs mere
Nyhed på vej.
Nyhed på vej.
Læs mere
Nyhed på vej.
Nyhed på vej.
Læs mere

Bestil et uforpligtende møde

Er du interesseret i et uforpligtende møde for at høre, hvad Bille & Buch-Andersen A/S kan gøre for dig og din virksomhed​?

Kontaktoplysninger​

Bille & Buch-Andersen A/S

Holsbjergvej 31-33, 2620 Albertslund

Find os på Google Maps

Telefon: 4343 8143

E-mail: info@bba.dk