✓ 22 engagerede medarbejdere        ✓ Høje faglige kompetencer        ✓ +20 års erfaring

​Telefon: 43 43 81 43 | E-mail: info@bba.dk

Skatte- og regnskabsnyt 2019-4

Iværksætterselskaber afskaffes

Det tidligere fremsendte lovforslag om at afskaffe selskabsformen ”IVS” er nu vedtaget og trådte i kraft den 15. april 2019. Selskabsformen har været meget populær, siden den blev indført den 1. januar 2014, herunder særligt fordi kapitalkravet alene var 1 kr. Virksomhedsformen har desværre vist sig også at være populær for moms- og skattesvindlere, der har udnyttet det lave kapitalkrav, og dette misbrug af selskabsformen er baggrunden for at det er blevet besluttet at afskaffe iværksætterselskabet.

På samme tid som IVS selskabet er blevet afskaffet, så er kapitalkravet til anpartsselskaber nedsat fra kr. 50.000 til kr. 40.000. Baggrunden for dette er, at man i sin tid indførte iværksætterselskabet for at gøre det nemmere og billigere for iværksættere at stifte et selskab. Ved at nedsætte kapitalkravet til et ApS forsøger man på den måde at gøre det nemmere for iværksættere at starte op med et ApS.

Med afskaffelsen af muligheden for at starte et IVS er det samtidig blevet besluttet, at samtlige eksisterende iværksætterselskaber skal omregistreres inden for 2 år, efter at loven er endeligt vedtaget, dvs. senest den 9. april 2021. Denne omregistrering kan gøres på en generalforsamling, idet der dig i forbindelse med beslutningen skal udarbejdes en erklæring af selskabets revisor om, at selskabskapitalen på minimum kr. 40.000 er til stede.

Hvis der ved omregistreringen ikke er en selskabskapital på minimum kr. 40.000 kan der i forbindelse med omregistreringen foretages en kapitalforhøjelse i selskabet, således at den nødvendige selskabskapital kan tilføres selskabet ved enten kontant indskud, eller eventuelt ved indskud af andre værdier end kontanter.

Hvis du allerede har et IVS i dag er det derfor en god idé at overveje en omregistrering til ApS. Dette kan med fordel gøres ved den ordinære generalforsamling, herunder fx i forbindelse med at selskabets revisor opstiller årsregnskabet. I samme omgang kan revisor nemlig assistere med de nødvendige erklæringer til brug for omdannelsen, så begge opgaver klares med det samme.

Har du ikke et IVS i dag men ønsker du at starte et selskab vil minimumskapitalen for dette i dag være kr. 40.000, til stiftelse af et ApS.

Lovlige svinkeærinder når man kører i gulpladebil

Når man kører på vej hjem fra arbejde må man gerne køre forbi børnehaven for at hente sit barn, eller køre forbi et supermarked, så længe stederne ligger tæt på den almindelige kørselsrute man alligevel ville have kørt, og så længe arbejdsgiveren tillader at man gør det.

Som udgangspunkt må gulpladebiler kun bruges til erhvervsmæssig kørsel, og køres der privat i gulpladebiler, udløser det ikke bare firmabilbeskatning hos den der kører bilen, men samtidig også en momskorrektion hos virksomheden. Og her går SKAT typisk mindst 3 år tilbage.

Der er dog en vigtig undtagelse for såkaldte specialkøretøjer. Det vil sige værksteds- og andre kassevogne mv, der på grund af et arbejdsmæssigt behov er indrettet med fastmonterede hylder i varerummet, og som kan anvendes til transport af værktøj og/eller materialer, og som har en tilladt totalvægt på ikke over fire ton. Disse biler (men ikke andre gulpladebiler) kan helt lovligt anvendes af de ansatte i virksomheden til kørsel mellem hjem og arbejde, og de ansatte må også gerne køre private svinkeærinder i bilen, så længe at denne kørsel ikke overstiger 1.000 km på årsbasis, og så længe at kørslen sker i tilknytning til kørslen mellem hjemmet og arbejdet. Der er ikke krav om at føre kørselsregnskab eller anden form for registrering af disse svinkeærinder.

Skatteministeren har for nylig redegjort nærmere for reglen om svinkeærinder. Herunder er det meddelt at der ved svinkeærinder i første omgang tænkes på de situationer, hvor en håndværker på vej til eller fra arbejde afleverer/henter et eller flere børn ved en daginstitution/skole, eller kører forbi et supermarked på vej hjem for at handle ind.

Denne type kørsel er således lovlig, når den ikke overstiger 1.000 km årligt. Og svinkeærinder der ligger kortere end 200 meter fra den normale kørselsrute medregnes ikke i denne opgørelse.

Hvis man parkerer bilen på ruten mellem hjem og arbejde må dette også gerne gøres. Det kan være et længere ophold på fx 5 timer, af privat karakter, hvor firmabilen står parkeret enten hos arbejdsgiveren eller på et sted på ruten.

Således kan medarbejderen godt lade firmabilen stå hos arbejdsgiveren eller et andet sted på ruten efter arbejdstid, hvis medarbejderen fx skal til fodboldkamp eller andet, og dermed først henter bilen, når det private arrangement er afsluttet.

SKAT´s fokusområder vedrørende momskontrol

Når virksomheder får besøg af SKAT på momskontrol, er der en række områder som SKAT typisk vil have mere fokus på end andre. En momskontrol kan være både tidskrævende og ressourcekrævende, og nedenfor er beskrevet nogen af de områder, som der er fokus på i denne tid.

Virksomheder der har været igennem en momskontrol kan have oplevet at væsentlighedsniveauet hos SKAT til tider kan synes ret lavt, men hvad der umiddelbart kan forekomme uvæsentligt hos virksomheden, kan resultere i en afgørelse fra SKAT, som kan få stor betydning for virksomhedens momsfradrag.

Virksomheders leje af parkeringspladser

Når virksomheder har udgifter til leje og drift af parkeringspladser, giver dette ifølge SKAT ikke ret til momsfradrag, idet parkeringspladserne oftest anvendes af hvidpladebiler. Og dette er uanset om bilerne tilhører virksomheden eller virksomhedens medarbejdere.

Hvis de lejede parkeringspladser bruges til blandede formål, fx til både virksomhedens egne gulpladebiler samt til kundeparkering og parkering med hvidpladebiler, så skal der opgøres et momsfradrag for driften af parkeringspladserne efter et begrundet skøn. Og foretager virksomheden ikke selv dette skøn over fordelingen, så vil SKAT selv fastsætte en skønnet kvadratmeterpris for parkeringspladsernes areal med udgangspunkt i en gennemsnitspris for området, og derudfra vil SKAT beregne virksomhedens fradragsbegrænsning.

Kantinemoms samt andre udgifter til bespisning

Når SKAT foretager kontrol af kantinemoms gennemgår de kantinemomsgrundlaget, herunder særligt beregning af kantineleverancers kostpris og aflønning til kantinepersonalet.

Endvidere fører SKAT kontrol med udgifter til strengt erhvervsmæssige møder samt udgifter til personalearrangementer, restaurationsydelser og hotelophold, som er omfattet af reglerne om begrænset momsfradragsret. Derudover kontrollerer SKAT udgifter til kost, te og kaffe, som stilles til rådighed for medarbejderne på arbejdspladsen, som ikke er momsfradragsberettiget.

Multimedier

Ofte foretager virksomheder fradrag af moms på mobiltelefoner og internet-forbindelser med 50 %, når mobiltelefonen anvendes til både privat og til erhvervsformål af virksomhedens ansatte. Her kan SKAT gå ind og bede om en redegørelse for hvorledes virksomheden beregner sig frem til den momsfradragsprocent som virksomheden anvender. Såfremt virksomheden tager fuldt momsfradrag på telefoner, kan SKAT anmode om dokumentation for at telefonerne ikke anvendes til private formål, fx ved kopi af tro- og loveerklæringer fra de ansatte som benytter telefonerne.

Køb fra og salg til udlandet

SKAT kontrollerer som regel virksomheders momsmæssige behandling af køb fra og salg til udlandet. Herunder indberetningen af udlandshandlen, om denne bliver foretaget korrekt, herunder om den bogførte moms stemmer overens med den indberettede moms.


NYHEDSBREV​

Få informatiom om moms og skat​

Med BBA's nyhedsbreve får du de vigtigste nyheder om fx. skat og moms og andet relevant nyt direkte i din indbakke. Nyhedsbrevene er naturligvis gratis og uforpligtende, og hvis du fortryder din tilmelding, kan du ligeledes afmelde det via nedenstående formular.

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

FIRMAINFO​

Bille & Buch-Andersen A/S​

CVR 18282046

KONTAKT​

Telefon: 43 43 81 43

E-mail: info@bba.dk

Bille & Buch Andersen A⁄S
Holsbjergvej 31-33
2620 Albertslund
Tlf.: 43438143
CVR: 18282046
bej@bba.dk