- Revisionsfirma med fingeren på pulsen

Skatte og regnskabsnyt 2020-1

Nu skal revisor indberette ulovlige aktionærlån til bagmandspolitiet


I mange år har det som hovedregel været ulovligt for selskaber at yde lån til sine ejere eller til ledelsen i selskabet, både direkte og indirekte. Endvidere har det været ulovligt at stille midler til rådighed eller sikkerhed for disse.

Der gælder enkelte undtagelser, fx lån til moderselskaber samt mellemværender opstået som led i almindelig samhandel. Også lån, som på forhånd er godkendt at generalforsamlingen, kan under visse betingelser være lovlige.

Erhvervsstyrelsen har den 4. november 2019 offentliggjort en vejledning om blandet andet revisorers pligt til at foretage underretning af bagmandspolitiet (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet – SØIK), i tilfælde, hvor der kan være mistanke om hvidvask, hvilket begreb også omfatter ulovlige lån.

Det fremgår af vejledningen, at revisorer skal foretage indberetning til Hvidvasksekretariatet hos SØIK i alle tilfælde, hvor de konstaterer ulovlige lån hos deres kunder. Indberetningspligten gælder, uanset om kunden har til- eller fravalgt revision/udvidet gennemgang og dermed også i rene assistancetilfælde.

På grund af revisorers tavshedspligt må de ikke orientere deres kunder om sådanne indberetninger.

Indberetningspligten gælder for alle ulovlige lån uanset deres størrelse, og også uanset om lånet efterfølgende er indfriet til selskabet, ændret til løn eller om fordringen er udloddet. Derfor omfattes også lån, der er optaget, før vejledningen blev udsendt.

Såfremt I måtte have spørgsmål eller bemærkninger til ovennævnte, så ring eller mail til Jeres revisor.

Med venlig hilsen

Bille & Buch-Andersen A/S

Revision og rådgivning

Holsbjergvej 31-33

2620 Albertslund

Tlf. 4343 8143

www.bba.dk

cid:image001.jpg@01CF693B.B50CB6D0

Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. Bille & Buch-Andersen påtager sig intet ansvar for tab nogen måtte lide som følge af handlinger eller undladelser baseret på publikationens indhold, ligesom Bille & Buch-Andersen ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl og mangler.

Nyhed på vej.
Nyhed på vej.
Læs mere
Nyhed på vej.
Nyhed på vej.
Læs mere
Nyhed på vej.
Nyhed på vej.
Læs mere

Bestil et uforpligtende møde

Er du interesseret i et uforpligtende møde for at høre, hvad Bille & Buch-Andersen A/S kan gøre for dig og din virksomhed​?

Kontaktoplysninger​

Bille & Buch-Andersen A/S

Holsbjergvej 31-33, 2620 Albertslund

Find os på Google Maps

Telefon: 4343 8143

E-mail: info@bba.dk